Opleidingen

Atalanta 2-jarige Opleiding

Een 2-jarige geaccrediteerde HBO opleiding mediumschap. Er is gekozen voor een 2-jarige opleiding om jou als student goed te begeleiden in je ontwikkeling met betrekking tot het leren communiceren met overledenen. Er wordt tijdens de opleiding ook aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling, het één kan namelijk niet zonder het andere. Je persoonlijke ontwikkeling om inspiratie op te doen om je intuïtieve weten te ontwikkelen. Om te realiseren dat je meer bent dan het fysieke. De opleiding zal bestaan uit 8 lesdagen per jaar van 9.30-16.00.
Extra mogelijkheid: Aan het einde van elk jaar wordt er een 3-daags programma aangeboden incl. verblijf(vrijdag 10.00 tot maandag 17.00), om de verdieping te krijgen en je mediumschap op te tillen naar het volgende level. Dit is een los onderdeel, dus niet inbegrepen bij de jaaropleiding.
Kosten: 775 euro per jaar.
Locatie opleiding:Kosten: 2, 3 en 4 juni 2023, 3-daagse programma.
Locatie 3-daags programma: Breukenhof Biezenmortel

Atalanta Masterclass 

De Masterclass:
Ervaring met het contact maken met de spirituele wereld is een vereiste.

We hebben een jaar programma; verdieping op privé consulten en demonstreren. Het jaarprogramma zal bestaan uit 8 lesdagen van 9.30-17.00.
Kosten: 725 euro per jaar.
Locatie: Nchaaren in HaarenAtalanta Middagen

We hebben middagen voor demonstreren;
Presentatie, houding, podiumankers gebruiken tijdens demonstreren en natuurlijk verdieping in je mediumschap.
6 middagen van 13.30-16.00 van maximaal 8 personen.
Kosten: 180 euro
Locatie: Nchaaren in Haaren

Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholing in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg).